Mer informasjon om fag

Drama vg1

Programfag til valg 5 t/u Hovedområder
Teaterensemble Ensembleutvikling Skuespillerutvikling Forestillingsarbeid
Programfag til valg 2 t/u Hovedområder
Bevegelse Grunntrening Utforsking og samhandling

I faget teaterensemble jobber du både individuelt, i gruppe og med å produsere forestillinger og visninger. Du lærer å skrive stykker selv og å gi respons.

I bevegelse lærer du treningsmetoder for å bruke kroppen i et kreativt og uttrykksrettet arbeid mens utforsking og samhandling omfatter forholdet mellom bevegelse, dans, teater og musikk i skapende arbeid.

 

Drama vg2 og vg3

Felles programfag 5 t/u Hovedområder
Teaterproduksjon 1 (vg2) Skuespillerutvikling Sjanger og spillestil
Teaterproduksjon 2 (vg3) Skuespillerutvikling Scenisk formidling

I skuespillerutvikling jobber du med grunnleggende skuespillerteknikk og å skape et selvstendig uttrykk. Grunnleggende forståelse for regi og regivalg og for forholdet mellom produksjonskonsept og skuespillerens arbeid er sentralt.

I sjanger og spillestil er utgangspunktet tekster fra ulike sjangrer og epoker. I fokus står sceniske uttrykksformer som musikk og dans. I scenisk formidling jobber du med moderne teaterformer. Vg3 bygger på vg2 i alle hovedområdene.

 

Felles programfag 5 t/u Hovedområder
Teater i perspektiv (vg2) Teaterhistorie Teaterteori og analyse Teaterkompaniet
Teater i perspektiv 2 (vg3) Teaterhistorie Teaterteori og analyse Teaterkompaniet

Hovedområdet teaterhistorie omfatter sentrale trekk ved utviklingen av teaterformer og uttrykk i et historisk perspektiv. I teaterteori og teateranalyse lærer du om teaterteoretiske begreper i møte med forestillinger og skuespill. Analyse av tekster og forestillinger er sentralt. I teaterkompaniet lærer du om planlegging, gjennomføring og vurdering av teatervirksomhet i lokalsamfunnet.

I vg2 er faget en forberedelse til Ungt entrepenørskap i vg3. Vg3 bygger på vg2 i alle hovedområdene.

 

Felles programfag 2 t/u Hovedområder
Teater og bevegelse 1 (vg2) Fysisk grunnlagstrening Skapende arbeid
Teater og bevegelse 2 (vg3) Fysisk grunnlagstrening Skapende arbeid

Hovedområdet fysisk grunnlagstrening omfatter trening av styrke, utholdenhet, smidighet og koordinasjon. I skapende arbeid inngår komposisjon og koreografi.

Felles programfag 5 t/u Hovedområder
Drama og samfunn (vg3) Dramapedagogisk forståelse Fortellerkunst Dramapedagogisk praksis

Hovedområdet dramapedagogisk forståelse omfatter drama- og teaterpedagogiske metoder, generelle læringsteorier og grunnleggende pedagogisk forståelse.

Fortellerkunst omfatter metoder og teknikker i fortelling og fortellerkunst som uttrykks- og formidlingsform.

Dramapedagogisk praksis omfatter planlegging, gjennomføring, ledelse og vurdering av drama- og teaterpedagogiske prosjekter. Du får her praktisere opplegg utenfor skolen.

Programfag til valg 5 t/u Hovedområder
Teaterproduksjon fordypning 1 (vg2) Dramatisk tekst Dramatisk form
Teaterproduksjon fordypning 2 (vg3) Produksjonskonsept Utforsking av form

Dramatisk tekst omfatter kunnskap om og analyse av skuespill fra ulike epoker og sjangrer. I dramatisk form jobber du med realisering av en forestilling med utgangspunkt i en dramatisk tekst.

Produksjonskonsept omfatter idéutvikling knyttet til moderne produksjonsmetoder og nyere spillestiler. Utforsking av form omfatter utforsking og eksperimentering med form, spillestil og virkemidler.

Vg3 bygger på vg2 i alle hovedområdene.


Publisert 5. august 2016, oppdatert 5. august 2016.