Mer om programfagene

Programfagene Musikk- Dans- Drama

 Hvert programfag består av to eller flere hovedområder. Alle programfag har en felles karakter. 

Alle tre programområdene har følgende felles programfag i vg1:

Felles programfag 5 t/u Hovedområder
Musikk, dans og drama

Musikk

 • Kor
 • Stemmebruk
 • Pusteteknikk

Dans

 • Ulike danseformer
 • Bevegelse
 • Kreative uttrykk

Drama

 • Skuespillertrening
 • Lage framføringer
 • Improvisasjon


I dette faget jobbes det tverrfaglig med prosjekter, med egne dramavisninger og danseformer. I koret deltar elevene sammen med musikklinjens kor på julekonserten.

Fordeling av programfag og fellesfag for alle tre programområdene

Trinn 

Vg1:
Vg2: 
Vg3: 

 Programfag

9,5 t
14 t 
18,5 t 

Fellesfag

17 t
14,5 t 
10 t 

Sum 

26,5 t
28,5 t 
28,5 t 

 

Programfagene

 Hvert programfag består av to eller flere hovedområder. Alle programfag har en felles karakter. 

Alle tre programområdene har følgende felles programfag i vg1:

Felles programfag 5 t/u Hovedområder
Musikk, dans og drama

Musikk

 • Kor
 • Stemmebruk
 • Pusteteknikk

Dans

 • Ulike danseformer
 • Bevegelse
 • Kreative uttrykk

Drama

 • Skuespillertrening
 • Lage framføringer
 • Improvisasjon


I dette faget jobbes det tverrfaglig med prosjekter, med egne dramavisninger og danseformer. I koret deltar elevene sammen med musikklinjens kor på julekonserten.

Fordeling av programfag og fellesfag for alle tre programområdene

Trinn 

Vg1:
Vg2: 
Vg3: 

 Programfag

9,5 t
14 t 
18,5 t 

Fellesfag

17 t
14,5 t 
10 t 

Sum 

26,5 t
28,5 t 
28,5 t 

 


Publisert 8. august 2016, oppdatert 8. august 2016.