Selvledelse setter spor - hvilke spor etterlater du deg?

Velger du å etterlate søppel på bordet etter at du har spist slik at andre må rydde etter deg, eller kaster du det i selv søpla? Utsetter du leksene til siste liten, kjenner deg stresset og leverer hastverksarbeid, eller planlegger du tiden slik at du kan gjøre arbeidet skikkelig og være fornøyd med egen innsats? Overser du andre som kunne ha bruk for din hjelp og støtte eller er du en bidragsyter som lytter og deler?

Vi har kommet til tredje tema i KRAFT: ansvar. Vg1 klassene har fokus på ansvar for egne valg og ansvar for egen tid. Valgene vi tar er viktige for livene vi lever; 1) hva velger jeg å fokusere på, 2) hvilken mening gir det og 3) hva velger jeg å gjøre.

Hva er viktig for meg og hva velger jeg å bruke tiden min på? Hvordan prioriterer jeg i forhold til de målene jeg har satt? (Forrige tema i KRAFT var resultat og målsetting). Strukturerer jeg tiden min slik at det også er rom for FUDS? (fritid uten dårlig samvittighet).

«Jeg har egentlig bedre tid til å gjøre lekser enn det jeg var klar over». Denne erkjennelse kom fra en elev som har analysert egen uke, definert faste gjøremål og sett hvor mye tid som kan disponeres fritt.

Når vi bevisst tar ansvar for egne valg og handlinger gir det oss muligheter og vi er proaktive i eget liv. Det har ikke bare «blitt slik», men jeg har vært med å «skape det slik». Fremtiden er ikke noe som bare passivt kommer til meg, jeg er også med å skape den sammen med andre. Små endringer over tid kan føre til betydelige resultater. Det er som regel ikke mangel på ressurser som er vår begrensning, men hvilken ressursfull tilstand vi setter oss i, basert på våre valg; hva velger jeg å fokusere på, hvilken mening legger jeg i det og hva velger jeg å gjøre?

Utsagn fra elever som var med på KRAFT 2012/13: 

 «Jeg har tatt mer ansvar, og reflekterer mer generelt. Jeg prøver å se ting fra flere synspunkter, og tenker mer igjennom ting før jeg gjør de. Jeg føler meg mer selvstendig.»

 «Jeg setter meg tidligere ned med et arbeid og blir ferdig med det før tiden blir for knapp, og når jeg først har satt i gang har jeg bra fokus på det jeg holder på med».

 «Jeg prioriterer skolearbeid framfor andre aktiviteter jeg driver med hjemme (facebook, twitter etc.). Begynt å omgås mer med vennene mine som jeg sjeldent drev med».

Tekst og foto: Kristin Nash


Publisert 5. mars 2014, oppdatert 5. mars 2014.